330.000 - 360.000 vnđ/ngày (Bao gồm điểm tâm sáng - Tối đa 2 người lớn) vnđ/ Ngày
Double Room

Double Room

Đặt ngay
370.000 - 400.000 vnđ/ngày (Bao gồm điểm tâm sáng - Tối đa 2 người lớn) vnđ/ Ngày
Twin Room

Twin Room

Đặt ngay
490.000 vnđ/ngày (Bao gồm điểm tâm sáng - Tối đa 3 người lớn) vnđ/ Ngày
Family Room

Family Room

Đặt ngay